33%
تخفیف

تحقیق در مورد جوشکاری به روش زیر پودری

آخرین فرایند جوشكاری ذوبی متداول، فرایند جوشكاری به روش زیر پودری است. این روش بیشترین ضریب راندمان را در ارتباط…

10,000 تومان