50%
تخفیف

تاریخچه هاپکیدو و چوی یونگ سول (Choi Yong Sul)

تاریخچه هاپکیدو و چوی یونگ سول (Choi Yong Sul) چوئی یونگ سول (1986-1899) شروع به تدریس آموزه هایی کرد  که…

5,000 تومان