17%
تخفیف

گزارش کاربینی شغل طراحی و چاپ (چاپخانه)

 گزارش کاربینی چاپخانه عنوان شغل: چاپ-(چاپخانه) تعداد صفحات : 9 موصوعات : مقدمه شناخت شغل معرفی شرح کلی فعالیتهای سازمان…

99,000 تومان