50%
تخفیف

بررسی تأثیر نوسازی بافت فرسوده شهری بر امنیت گذاری در فضاهای عمومی

مقاله بررسی تأثیر نوسازی بافت فرسوده شهری بر امنیت گذاری در فضاهای عمومی 32 صفحه آماده ارائه به استاد در…

9,000 تومان