30%
تخفیف

الزامات ضابطین دادگستری در رابطه با حفظ حقوق شهروندی

الزامات ضابطین دادگستری در رابطه با حفظ حقوق شهروندی در نظام حقوق کیفری ایران   فهرست مطالب : چکیده. 3…

7,000 تومان