11%
تخفیف

پروژه کارآفرینی تاسیس کارخانه آسفالت

کارآفرینی تاسیس کارخانه آسفالت 33 صفحه فایل WORD در سال 1870 یک شیمیدان بلژیکی با نام دسمت (Desmedt) اولین سنگفرش…

25,000 تومان