گزارش کار آزمایش خستگی فلزات

فلز ماده‌اي است که مي‌توان آن را صيقل داده و براق کرد، يا به طرح‌هاي گوناگون در آورد و از آن مفتول‌هاي سيمي ظريف تهيه کرد. فلز جسمي است که آزمايش‌هاي مربوط به گرما و مهم‌تر از همه جريان الکتريکي را به خوبي هدايت مي‌کند. فلزات با يکديگر فرق زيادي دارند، از جمله در رنگ و سختي و نرمي، تعدادي از آن ها ممکن است به آساني خم شده و يا خيلي محکم و مقاوم باشند.

رایگان!