بومی شناسی | بومی گرایی | دانش بومی – رایگان

تحقیق رایگان در مورد بومی شناسی و بومی گرایی و دانش بومی 10 صفحه فایل  WORD – قابل پرینت  …

رایگان!

ﺑﺮرسی وﺿﻌﻴﺖ آﻳﻨﺪه اﻧﺮژی در اﻳﺮان و اراﺋﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎی ﭘﺪاﻓﻨﺪی

ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ آﻳﻨﺪه اﻧﺮژي در اﻳﺮان و اراﺋﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﭘﺪاﻓﻨﺪي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮي در ﺑﺨﺶ اﻧﺮژي: ﺑﺎ روﻳﻜﺮد…

رایگان!

مقاله مبانی نظری مهارت‌های حرفه‌ای معلمان

دانلود مقاله مبانی نظری مهارت‌های حرفه‌ای معلمان 52 صفحه Word – قابل ویرایش + دارای منابع   فهرست مبانی نظری…

35,000 تومان

مقاله مبانی نظری مهارت‌های زندگی

دانلود مقاله مبانی نظری مهارت‌های زندگی 29 صفحه Word – قابل ویرایش + دارای منابع   بخشی از متن مهارت‌های…

24,000 تومان

پاورپوینت ورزش واترپلو [کامل و دقیق]

دانلود پاورپوینت واترپلو 17 اسلاید power point- قابل ویرایش به صورت فایل pptx فهرست مطالب :  واترپلو تاریخچه واترپلو فواید…

16,900 تومان

پاورپوینت معماری دوران قاجاریه

دانلود پاورپوینت معماری دوران قاجاریه 30 اسلاید power point- قابل ویرایش به صورت فایل pptx + دارای منابع فهرست مطالب…

21,800 تومان

پاورپوینت معماری هند

دانلود پاورپوینت معماری هند 41 اسلاید power point- قابل ویرایش به صورت فایل pptx + دارای منابع فهرست مطالب :…

18,900 تومان

مقاله مبانی نظری هنر درمانی

دانلود مقاله مبانی نظری هنردرمانی 34 صفحه Word – قابل ویرایش + دارای منابع   فهرست هنردرمانی مفهوم تاریخچه هنردرمانی…

21,900 تومان

پاورپوینت معماری ژاپن

دانلود پاورپوینت معماری ژاپن 37 اسلاید power point – قابل ویرایش به صورت فایل pptx + دارای منابع فهرست مطالب…

18,900 تومان

پاورپوینت معماری چین

دانلود پاورپوینت معماری چین 35 اسلاید power point- قابل ویرایش به صورت فایل pptx + دارای منابع فهرست مطالب :…

22,900 تومان

پاورپوینت مدیریت ریسک

دانلود پاورپوینت مدیریت ریسک 18 اسلاید power point – قابل ویرایش به صورت فایل pptx فهرست مطالب :  حوزه مدیریت…

16,900 تومان

مقاله مبانی نظری کیفیت زندگی کاری

دانلود مقاله مبانی نظری کیفیت زندگی کاری 27 صفحه Word – قابل ویرایش + دارای منابع فهرست بررسی نظریه های…

24,000 تومان

پاورپوینت مدیریت انبارداری

دانلود پاورپوینت مدیریت انبارداری 15 اسلاید power point – قابل ویرایش به صورت فایل pptx فهرست مطالب : مقدمه مدیریت…

25,000 تومان

پاورپوینت مثلث برمودا

دانلود پاورپوینت مثلث برمودا 22 اسلاید power point- قابل ویرایش به صورت فایل pptx فهرست مطالب : مقدمه تاریخچه موقعیت…

14,900 تومان

پاورپوینت آشنایی با سیاهچاله ، سفید چاله و ستارگان نوترونی

دانلود پاورپوینت آشنایی با سیاهچاله ، سفید چاله و ستارگان نوترونی 37 اسلاید power point – قابل ویرایش به صورت…

15,900 تومان

پاورپوینت دیجیتالی شدن زنجیره تأمین و تأثیرات آن

دانلود پاورپوینت دیجیتالی شدن زنجیره تأمین و تأثیرات آن 129 اسلاید power point -قابل ویرایش به صورت فایل pptx فهرست…

35,000 تومان

بازاریابی احساسی | تحقیق کلاسی

دانلود تحقیق درمورد بازاریابی احساسی 49 صفحه word – قابل ویرایش + دارای منابع مناسب رشته : مهندسی صنایع درس…

39,000 تومان

پاورپوینت دوچرخه سواری

دانلود پاورپوینت دوچرخه سواری 42 اسلاید power point -قابل ویرایش به صورت فایل pptx فهرست مطالب :  تاریخچه دوچرخه سواری…

18,900 تومان