مهدیه سعیدپور

عضو تیم تحقیق آماده

درباره استاد:
سوابق تحصیلی
کارشناسی ارشد شیمی آلی-دانشگاه سراسری کاشان

سوابق کاری :
-تدریس: دانشگاه آزاد، دانشگاه علمی کاربردی وآموزشگاه های آزاد علمی
– کارشناس فنی آزمایشگاه معتمد محیط زیست
-همکاری در اجرای پروژه های پژوهشی دانشگاهی)پایان نامه، پروپوزال، سمینار، مقالات( شاخه های شیمی)تجزیه، آلی،
دارویی، فیتوشیمی، بیوشیمی، نانوشیمی( فنی مهندسی)محیط زیست، منابع طبیعی، مواد و متالوژی، پلیمر )

مهارتها
زبان انگلیسی: خواندن، مکالمه، نگارش و ترجمه
 Word, Excel ,Power point ، نرم افزار
کار با دستگاه های آزمایشگاه شیمی

مقالات ارائه شده توسط این مدرس